Avituallaments

acabador ens oferirà durant la ruta barretes energètiques i proteiques així com gels energètics.

els avituallaments principalment

avituallaments 1era. etapa

avituallaments 2ona. etapa